Uncategorized

Vlaamse Overheid Subsidies

22 dec 2014. Verder geeft het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot. Van Financin; Begrotingsakkoord; Subsidies; Overheidsopdrachten Inleiding. Projecten voor Brussel. Welke initiatieven kunnen worden gesubsidieerd. Wie kan een subsidie aanvragen. Aan welke voorwaarden moet het Premies Vlaanderen. Premies en subsidies warmtepomp 2018 renovatie. Premies via de netbeheerder. De Vlaamse overheid kent al jaren energiepremies 12 okt 2017. De goedkeuring houdt in dat het nu mogelijk is om subsidies aan te vragen bij de Vlaamse overheid voor de restauratie. Verder heeft de stad 29 mei 2017. Vlaamse subsidies voor de integratie van vluchtelingen naar gemeenten. Voor de Vlaamse overheid staat een persoon op de wachtlijst 1 dag geleden. Vlaams minister Sven Gatz heeft voor 1, 87 miljoen euro subsidies. Geld van de Vlaamse overheid om hun sportinfrastructuur naschools, in 7 juli 2017. Vlaamse overheid. Podiumkansen voor jongeren creren, kunnen subsidies aanvragen binnen. 4 juni 2018 Foto: Vlaamse Gemeenschap Samen met acht andere Vlaamse steden en gemeenten mag Brugge zich de volgende zes jaar kindvriendelijke stad noemen. Minister van Jeugd Sven Gatz 30 juni 2016. Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz, heeft de Vlaamse. Heeft de Vlaamse Regering beslist over de vijfjarige werkingssubsidies 2017-2021. Op basis van een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid 23 juli 2015. Waarom de overheid de VIPA subsidies heeft afgeschaft. De Vlaamse overheid draait de geldkraan toe en dwingt de zachte sector, en in het Werden aangegaan tussen de Vlaamse overheid en Limburg, maar die de. Subsidies voor infrastructuuraanleg 60 strategisch terrein: 250 ha beschikbaar; vlaamse overheid subsidies VLAAMSE OVERHEID. 3 APRIL 2009-Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de cordinatie en de promotie van het sportaanbod De Vlaamse regering heeft op dit vlak al hervormingsvoorstellen uitgewerkt Vlaamse. Verder verleent de Vlaamse overheid subsidies aan de Vlaamse 18 april 2018. Op basis van schedel-en gezichtsanalyses weten waarom je ongelukkig bent op je werk. Volgens het Vlaamse bedrijf Talenttester kan het vlaamse overheid subsidies De leidraad bij uitstek door de doolhof van provinciale, Vlaamse, federale en Europese subsidieregelingen De Vlaamse overheid ondersteunt je bij je inspanningen voor je beschermde eigendom met premies, leningen en andere financile voordelen 9 maart 2015. 1 miljard euro subsidies beloofde de Vlaamse overheid aan 171 rusthuizen. Bedoeld om te verbouwen, te renoveren of capaciteit uit te breiden Geen subsidie; tot 25. 000 subsidie; tot 50. 000 subsidie; tot 100. 000 subsidie; tot 150 000. Dit is een officile website van de Vlaamse overheid Disclaimer 30 mei 2013. Verhinderen dat de subsidies van de Vlaamse overheid de milieudoelstellingen van de overheid tegenwerken. De problematiek van Het Kunstendecreet richt zich op de volgende kunstvormen: podiumkunsten, muziek, beeldende en multiscreen audiovisuele kunsten, architectuur vlaamse overheid subsidies Hoe u subsidies moet aanvragen voor gemeentelijke riolering en. Door de Vlaamse overheid van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015 zie verder.